Warunky korzystania

Wizytą lub zakupem w sklepie Internetowym MikelF.com akceptują Państwo Warunki korzystania który są zapisane dalej w tekście. Prosimy Państwa aby ich uważnie pzreczytać i zapoznać się ze zasadami którą stosujemy. MikelF.com zatrzymuje prawo że bez poprzedniego zawiadomienia dokona zmiany i poprawki tych Warunków korzystania.

Komunikacja drogą elektroniczną

 

Kiedy zwiedzą Państwo MikelF.com lub nam wyślą Państwo email, Państwo się z nami komunikuje drogą elektroniczną. Akceptacją Warunków korzystania Państwo są zgodni że z nami się komunikuje drogą elektroniczną. Nasza komunikacja z Państwem będzie drogą poczty elektronicznej (email) lub zawiadomienia która będziemy publikować na tym sajtu.

Oświadczenie o ochronie prywatności

W imię Sklepu Internetowego MikelF.com, zobowiązujemy się chronić prywatność wszystkych naszych kupców. Zbieramy tylko dane niezbędne,  podstawowe o kupujących/ korzystników i dane niezbędne do pracy i informowania korzystników zgodnie ze zwyczjami dobrymi biznesowymi i w celu dostarczania usługi jakościowe. Dajemy dla kupujących możliwość wyboru włączając możliwość decyzji czy chcą czy nie chcą się skreślić z mailing listy która się korzysta w kampaniach marketingowych. Wszystkie dane korzystników/kupujących uważnie się chronią i są dostępne tylko dla zatrudnionych którymi te dane są niezbędne do wykonania pracy. Wszystki zatrudniony Sklepu Internetowego MikelF.com (i partnerze biznesowe) odpowiedzialny są do szanowania zasad ochrony prywatności.

Państwa konto

Jeśli korzystają Państwo MikelF.com, odpowiedzialny są Państwo do utrzymania i poufności swego konta i hasła który Państwo dostali przy rejestracji na sajtu. Korzystaniem MikelF.com sajta odpowiedzialny są Państwo do wszystkych aktywności które się zdarzają na Państwa kontu i z Państwa hasłem. Małodobny mogą korzystać MikelF.com wraz z nadzorem rodziców lub opiekunów. MikelF.com zatrzymuje prawo do odrzucenia oferowania usług, skreśli konto lub zrezygnuje ze zamówienia jeśli stwierdzi że są złamany Warunki korzystania. Państwa dane które Państwo podali  przy rejestracji MikelF.com będą korzystać przy zakupu produktów i zakładaniu kontaktu biznesowego i nie będą ich korzystać w inne cele lub ich dostarczyć dla osób trzecich.

Komentarze, komunikacja i pozostała treść którą zostawiają zwiedzający

Zwiedzający mogą komentować produkty i wysyłać email na MikelF.com.

MikelF.com ma prawo aby nie publikować komentarze który są złośliwy, zawierają nieprzyzwoite wypowiedzi, rozszerza nienawiść i w jakikolwiek sposób zagraża prawa drugych. Takie komentarze będą skreślane bez poprzedniego zawiadomienia. Kłamliwie przedstawianie i rejestracja z obcą email adresą nie jest zezwolona na MikelF.com. Przeciw takych aktywności MikelF.com może rozpocząć odpowiednie postępowanie ustawowe.

Ceny produktów

 

Wszystkie ceny produktów są zapisane na sajtu ze skalkulowanym VAT-em (tylko dla Czarnogóry). MikelF.com się zobowiązuje aby zaakceptować każdą cenę wg której zostało zamówienie bez względu czy się cena produktu zmieniła po kreowaniu zamówienia. MikelF.com ma prawo odłować zamówienie z wysłaniem email zawiadomienia do konsumentu jeśli doszło do dużego błędu przy postawianiu ceny na sajtu, nprz. zamiast 10 000 jest zapisana cena 100 eura, itp. W przypadku zrezygnowania zamówienia, MIKEL F DIAMOND CENTAR w najkrótszym możliwym czasie dokona powrót zapłaconych pieniędzy.

Godziny pracy

Online sklep MikelF.com pracuje od 00-24h, 7 dni w tygodniu. W przypadku problemów technicznych lub w trakcie regularnej konserwacji, sajt może być niedostępny przez krótszy czas, o czym Państwo będą zawiadomieni.

Zmiana (aktualizowanie) danych na sajtu

MikelF.com utrzymuje prawo że może w każdym czasie, bez poprzedniego zawiadomienia, zmienić dane podane na jakiejkolwiek stronie sajtu. Zwiedzający MikelF.com nie mają prawo do jednostronnego zmieniania Warunków korzystania, a każda zmiana ewentualna jest nieważna, oprócz w przypadku gdy obie strony są zgodne drogą pisemną.

Pozostało

Częściowa lub całkowita niemożność zastosowania lub niestawowość poszczególnych przepisów tych Warunków korzystania, nie będą wpływać na pełnomoc pozostałych przepisów które pozostają na mocy w całości. Niemożność zastosowania lub niestawowość przepisów będą zmienione innym odpowiednim przepisem. Zgodni są Państwo że Państwa prawa i obowiązki wyszli z tych Warunków korzystania nie można przenieść na osoby trzecie bez wyraźnego pisemnego zezwolenia MikelF.com Warunki zakupu w sklepie internetowym MikelF.com

MikelF.com jest sklep internetowy który pracuje zgodnie z Ustawą o handlu elektronicznym i wszystkim pozostałym wiążącym ustawami i przepisami w Czarnogórze.

Szczegółowy warunki zakupu są poadny w następującym tekście. Prosimy Państwa aby się zapoznać z nimi zanim Państwo dokonają zakupu:

I ZAMÓWIENIE

 

Do zamówienia produktów z oferty sklepu Internetowego MikelF.com potrzebne jest śledzić następujące kroki:

1. Rejestracja

2. Znalezienie produktu który Państwo chcą kupić

3. Przegląd Koszyku

4. Wprowadzanie danych zamawiającego i miejscu dostawy

5. Sposób dostawy

6. Wybór sposobu płatności

7. Przegląd i potwierdzenie zamówienia

 

III PŁATNOŚĆ

MikelF.com wspiera następujące sposoby płatności:

- potwierdzeniem płatności w banku lub poczty

Ten sposób płatności ma na myśli że po potwierdzeniu Państwa zamówienia, Państwo dokonają płatność w banku lub poczty sumę zamówienia na nasze konto. Wszystkie szczegóły jak dokonać płatność będą wysłany automatycznie do Państwa na email po potwierdzeniu zamówienia.

- e-banking

Ten sposób płatności ma na myśli że po potwierdzeniu Państwa zamówienia, drogą swego e-banking konta,  Państwo dokonają płatność sumę zamówienia Wszystkie szczegóły w związku płatnośi będą wysłany automatycznie do Państwa na email po potwierdzeniu zamówienia.

- Płatną kartą (online płatność)

Jeśli posiadają Państwo Visa, MasterCard lub Maestro płatną kartę zezwoloną ze strony banku wydaną do online płatności, wybiorą Państwo ten sposób płatności. Po potwierdzeniu zamówienia, będą Państwo skierowany na sajt NLB Montenegrobanka. Na sajtu banku dokonają Państwo wprowadzenie danych z płatnej kartki i dokonają Państwo płatność. Jeśli transakcja jest sukces, będą Państwo przywrócony na nasz sajt ze zawiadomieniem że płatność jest dokończone sukcesem. W przypadku że płatność nie jest z sukcesem, będą Państwo wrócony na nasz sajt z informacją o nieudanej płatności i będą Państwo powtórzyć płatność lub wybrać inny sposób płatności.

Z powodów pewności, dane o Państwa płatnej kartki są widoczne tylko w NLB Montenegrobanku jako procesoru kartki. Sajt banku jest chroniony i pewny do tego sposobu płatności.

 

 

IV DOSTAWA

Dostawa zamówienych produktów z zamówienia, dokonuje się po ewidencji Państwa płatności. Dostawę przesyłki dokonuje służba kurierska i jest możliwa w całym świecie. CZARNOGÓRA – Za darmo. Koszty dostawy się dodatkowo płacą i zależą od destynacji. Cena dostawy jest wyrażona na stronie produktu. Koszty dostawy Państwo płacą wspólnie z produktami, tak że przy przejęciu pzesyłki potrzebne jest tylko podpisać adresnicę.

V REKLAMACJE

W przypadku że mają Państwo jakiekolwiek reklamacje na produkt lub naszą usługę, proszę Państwa aby nas kontaktować. Bądźcie Państwo pewny że jesteśmy gotowy i zdolny rozwiązać każdą sytuację.

Produkty który przychodzą w kontakt bezpośredni z częściami ciała nie podlegają reklamacji.

VI POWRÓT ZAKUPIONEGO TOWARU

 Jeśli cechy biżuterii nie są takie same jak dostali Państwo potwierdzenie przy zakupu i jeśli nie są takie same jak to pisze w " Certyfikatu o autentyczności " w którym piszą te same cechy jak w potwierdzeniu który dostali Państwo automatycznie przy zakupu.

W przypadku korekcje wielkości zostawiamy rezerwę tylko do ciężaru biżuterii która może być inna  w "Certyfikatu o autentyczności" i potwierdzeniu który dostaną Państwo automatycznie przy zakupu, bo jeśli musimy zmniejszyć pierścień do Państwa wielkości lub zwiększyć dla Państwa wielkości, pewnie nie będzie wpisany ten sam ciężar w " Certyfikatu o autentyczności " jak w potwierdzeniu który dostali Państwo przy zakupu.

Powrót pieniędzy się może żądać i w przypadku że w sklepach jubilerskich w Państwa miastu mają Państwo możliwość kupić ten sam model tymi samymi cechami za niższą cenę.

Jesteśmy dumny zwłaszcza bo oferujemy produkty " MADE IN ITALY " po aż 40 % niższych cenach niż to można kupić w sklepach jubilerskich w Państwa miastu.

Koszty powrotu towaru i pieniędzy ponosi kupujący, oprócz w przypadkach kiedy kupujący dostaje wadliwy lub zły produkt.

Koszty wysyłania towaru do serwisu lub ich wymianie, ponosi kupujący.

OBOWIĄZKOWO SPRAWDZIĆ SKŁAD PACZKI PRZED PRZEJĘCIEM TOWARU OD SŁUŻBY KURIERSKIEJ!

W niektórych przypadkach kiedy brakuje jakiś produkt lub nie dostali Państwo odpowiedni produkt, nie jesteśmy w możliwości reagować po podpisywanu przy przejęciu paczki.

Przy powrotu towaru obowiązkowe jest zwrócić w staniu właściwym i niekorzystanym i w pakowaniu oryginalnym nieuszkodzonym. W przeciwieństwie nie przyjmiemy paczki.