Sertifikat

Mikel F Diamond Center  svaki komad nakita koji ima u ponudi pokriva sa sertifikatom o autentičnosti.

Nakit prati sertifikat Mikel F Diamond Center u kome su upisane sve karakteristike nakita, ime kupca i broj fiskalnog računa ili fakture  koji se dobija pri kupovini nakita.

Od novembra smo partneri sa INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL SOCIETY - LONDON. Kompletan nakit posle proizvodnje šalje se na dodatnu sertifikaciju njima. Novitet kod sertifikacije nakita i nove standarde su upravo oni postavili jer svaki njihov sertifikat osim svih karakteristika nakita koje su već upisane u našim sertifikatima ima fotografiju nakita i jedinstveni Report broj. 

Report broj jedino može kupac da vidi jer se nalazi ispod naljepnice koju su oni postavili i preko tog broja na njihovom sajtu može provjeriti autentičnost sertifikata u njihovoj bazi . Pošto se provjeri autentičnost kupac-vlasnik nakita ima mogućnost da unese svoje podatke u njihovu bazu kako bi se registrovao kao vlasnik sertifikata pod tim jedinstvenim raport brojem . Pošto se registruje kao vlasnik sertifikata u slučaju da se izgubi sertifikat koji se dobije pri kupovini, moguće je direktno od njih zatražiti izdavanje novog sertifikata, a samom registracijom u njihovoj bazi u Londonu prilikom bilo kakvog spora oko nakita direktno od njih se može dobiti dokaz da ste vi vlasnici nakita. Mada uz svaki serifikat INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL SOCIETY dobija se i sertifikat o autentičnosti Mikel F Diamond Center-a u kojem je upisano ime kupca i broj fiskalnog računa ili fakture . 

Sami sertifikati su i potvrda da su svi dijamanti upotrijebljeni za proizvodnju našeg nakita kupljeni iz legalnih izvora koji nemaju veze sa konfliktnim zonama "conflict free diamonds" , što je apsolutno u skladu sa propisima odluke Ujedinjenih Nacija!

Kupovinom nakita u Mikel F Diamond Center, osim što dobijate najveće garancije o autentičnosti proizvoda, sigurno uštedite i do 40% novca jer osim najvećeg izbora u regionu imamo i najniže cijene . Copyright © Mikel F Diamond Center 2018; Developed by Data Design